Witaj na stronie Frogusiowego Przedszkola
Nasza misja Frogusiowe Przedszkole

Nasza misja i wizja

Misja przedszkola

Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze radości, akceptacji i bezpieczeństwa. Celem jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i indywidualnymi możliwościami rozwojowymi. Przedszkole umożliwia osiągnięcie gotowości szkolnej. Pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców.

Wizja przedszkola

Obserwując indywidualny rozwój każdego dziecka, współdziała z rodzicami i specjalistami w celu zapewnienia mu optymalnych warunków dla osiągnięcia postępów. Przedszkole posiada zorganizowany system udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, rodzicom i nauczycielom. Placówka realizuje założenia rozwoju zrównoważonego zarówno pod względem realizowanych treści, jak i wyposażenia, sposobu funkcjonowania oraz postaw prezentowanych przez pracowników i rodziców. Dzieci poznają przyrodę, uczą się ją rozumieć, kochać i szanować, a także korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb. W przedszkolu realizowana jest promocja zdrowia.

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych. Kadra placówki doskonali swoje kwalifikacje i kompetencje zgodnie z założonymi do realizacji celami. Placówka oferuje zajęcia dodatkowe zgodnie a oczekiwaniami i potrzebami dzieci i rodziców. Przedszkole monitoruje i doskonali jakość własnej pracy, współdziałając z rodzicami i środowiskiem. Posiada własny kalendarz imprez i wydarzeń, co podkreśla odrębność i specyfikę placówki.

nasze placówki
  • Inowrocław
    ul.Wojska Polskiego 5
    tel: 789-303-244
  • Janikowo
    ul.Dworcowa 1
    tel: 500-634-257
Copyright © 2019 - Frogus wszystkie prawa zastrzeżone