Witaj na stronie Frogusiowego Przedszkola
Oferta Klub Malucha Frogusiowe Przedszkole
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 OTRZYMALIŚMY DOFINANSOWANIE NA STWORZENIE KLUBU DZIECIĘCEGO DLA DZIECI W WIEKU OD 1 DO 3 LAT.
PLACÓWKA KLUBU MIEŚCI SIĘ W JANIKOWIE PRZY UL. DWORCOWEJ 1 .
TYTUŁ PROJEKTY: KLUB MALUCHA FROGUŚ W JANIKOWIE – NOWE MIEJSCA, NOWA JAKOŚĆ OPIEKI I NOWE WSPANIAŁE PERSPEKTYWY POWROTU DO PRACY.
PLANOWANE EFEKTY: ZRÓWNANIE SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W POWROCIE DO PRACY PO URODZENIU DZIECKA, UDOSTĘPNIENIE POMOCY W OPIECE NAD DZIEĆMI OSÓB POWRACAJĄCYCH DO PRACY PO URLOPACH MACIERZYŃSKICH.
ZABEZPIECZENIE POMOCY DLA OSÓB SAMOTNIE WYCHOWUJĄCYCH DZIECKO, WYCHOWUJĄCYCH DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE LUB BĘDĄCE SAMI NIEPEŁNOSPRAWNE, OSOBY O NISKICH DOCHODACH – PIERWSZEŃSTWO W TRAKCIE REKRUTACJI.
POKONANIE STEREOTYPU O NISKIEJ WYDAJNOŚCI MATEK OPIEKUJĄCYCH SIĘ DZIEĆMI DO LAT 3 POPRZEZ ELASTYCZNY CZAS PRACY PLACÓWKI W GODZ. OD 6:30 DO 16:30.
GRUPA DOCELOWA: OSOBY FIZYCZNE AKTYWNE ZAWODOWO WYŁĄCZONE Z RYNKU PRACY Z POWODU OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3, OPIEKUJĄCE SIĘ DZIEĆMI DO LAT 3, POWRACAJĄCE NA RYNEK PRACY PO URLOPIE MACIERZYŃSKIM LUB RODZICIELSKIM.

UWAGA !!!!

Z uwagi na różne trudności w zapisywaniu dzieci do Klubu Maluszka w Janikowie, informujemy ze w dniu jutrzejszym do rodziców którzy oddali wnioski wysłane będą SMS-y co dalej pozostali tak jak napisaliśmy na stronie startowej mogą nadal zgłosić dziecko podając dane na adres e-mail lub wysłać formularz PRZEDŁUŻAMY REKRYTACJĘ DO 25.03.2020 – ZEBRANIE W DNIU JUTRZEJSZYM ODWOŁANE WŁASICIEL ZADZWONI DO KAŻDEGO KTO ZŁOŻYŁ WNIOSEK INDYWIDUALNIE

frogus.ino@gmail.com

nasze placówki
  • Inowrocław
    ul.Wojska Polskiego 5
    tel: 789-303-244
  • Janikowo
    ul.Dworcowa 1
    tel: 500-634-257
Copyright © 2019 - Frogus wszystkie prawa zastrzeżone