Projekt unijny - KLUB MALUCHA FROGUŚ W JANIKOWIE...

pasek logotypów

KLUB MALUCHA FROGUŚ W JANIKOWIE – NOWE MIEJSCA, NOWA JAKOŚĆ OPIEKI I NOWE WSPANIAŁE PERSPEKTYWY POWROTU DO PRACY

Numer projektu

RPKP.08.04.02-04-00019/19 realizowany przez 1 KLUB DZIECIĘCY „FROGUŚ” 2 NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „FROGUŚ” JOANNA LOKS-WIŚNIEWSKA

Źródła finansowania

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020, Osi Priorytetowej RPKP.08.00.00 Aktywni na rynku pracy, Działanie RPKP.08.04.00 Godzenie
życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie RPKP.08.04.02 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Termin realizacji projektu

1 października 2019 r. – 31 maja 2022 r.

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej grupy docelowej tj. 20 osób (minimum 10
kobiet) sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, poprzez utworzenie nowych miejsc w klubie malucha, w tym dostosowanych do osób z niepełnosprawnościami działającego zgodnie z ustawą o
opiece nad dziećmi do lat 3 oraz pokrycie kosztów bieżącego utrzymania dzieci w klubie malucha, w Janikowie, w latach 2019-2022.

Efekty projektu

W wyniku realizacji projektu:

Wartość projektu

636 608,83 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

540 267,50 PLN

Klub malucha FROGUŚ

Wniosek o przyjęcie dziecka
do klubu malucha "Froguś" w Janikowie

frogus_logotyp

Strona używa plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym dostosowania ustawień do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zamieszczane na Państwa urządzeniu końcowym. W każdej chwili możecie Państwo dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies.

Skip to content